Fwd: Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020

with Inga kommentarer

Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020 Hej! Här kommer Norrbykörens årsmötesprotokoll från 16 augusti 2021. På grund av covid-virusets framfart blev årsmötet senarelagt ett halvår. Av tryckeritekniska orsaker så distribueras den osignerade varianten av protokollet. Det undertecknade originalet förvaras hos styrelsen. … Read More

Coronainfo 200518

with Inga kommentarer

Norrbykörens verksamhet resten av terminen 2020 Norrbykören fortsätter med övningar för de som vill/kan terminen ut. Terminen avslutas den 1 juni. Hittills har det varit en handfull medlemmar som övat under iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För de som kunnat vara … Read More