Fwd: Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020

with Inga kommentarer

Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020 Hej! Här kommer Norrbykörens årsmötesprotokoll från 16 augusti 2021. På grund av covid-virusets framfart blev årsmötet senarelagt ett halvår. Av tryckeritekniska orsaker så distribueras den osignerade varianten av protokollet. Det undertecknade originalet förvaras hos styrelsen. … Read More