Måndagsrapport 170117

with Inga kommentarer

Från: Siv Svensson <>
Datum: 17 januari 2017 10:12
Ämne: Måndagsrapport

Hej kören!

I går övade vi:

Stämning

Maistjarnan

Here comes the sun

O förfärligt majsol ler

Det vi övar nu ska antingen användas vid konserten med Delight, på Marstrand, vid vårt jubileum eller kanske

vid alla tillfällena!

Vi behöver en person, eller kanske två om det känns bättre, som tillsammans med Delights kontaktperson kommer

överens om det praktiska inför den 23 april.

Hälsningar Siv

Leave a Reply