Göteborg 400 (402) år

Stenpiren, Västtrafiks Resecentrum, 4 juni 2023. Norrbykören, dirigent Ulrik Marksten.