– Dokumenterande inspelningar utförda med Zoom H2, inbyggd mikrofon, samt högstativ.
(Inspelning komprimerad till MP3, 256 kbit/s, om inte annat angetts)
Endast för medlemmar = får EJ spridas! ©Stig Petersson

Välj i undermenyn – Konserter eller Repetitioner!