Vi övar måndagar 19.00 – 21.30 i Västerträffens lokal, Östra Skärvallsgatan 1, i Västra Frölunda.

  vastertraffen-2 Västerträffen

  Utdrag ur körens stadgar:
  Att bli medlem
  Vid första närvarotillfället skall styrelsen upplysa om vilka intagningsregler som gäller.
  Vid första eller andra närvarotillfället skall aspiranten bedömas av dirigenten, eller den som dirigenten sätter i sitt ställe (s k röstprov).
  Om röstprovet utfaller positivt skall aspiranten placeras i en stämma och av stämledaren tilldelas en personlig fadder.
  Aspiranten skall sedan inom 4 veckor avlägga kvartettprov för dirigenten och ytterligare en av styrelsen utsedd person.
  Efter godkänt kvartettprov kan inval i kören ske vid nästföljande styrelsemöte.
  Provmedlemskap
  Om en aspirant inte klarat sitt kvartettprov men dirigenten ändå bedömer att förutsättningar till utveckling finns, kan denna person beviljas provmedlemskap och deltager endast i ordinarie körrepetitioner.
  Dirigenten bedömer när personen är redo för ett nytt kvartettprov.
  Medlemsavgift erläggs per termin och dess storlek fastställs av årsmötet varje år.
  Under provmedlemskapet erläggs halv medlemsavgift, för att efter nytt godkänt kvartettprov höjas till full medlemsavgift.

  Användbara adresser:

  Konsertguiden
  Se evenemang inom körsång.

  Sveriges Körförbund – Västra Götaland
  En ”paraplyorganisation” för korister.

  Körkalendern
  – Från Sveriges Körförbund

  Naxos
  – Mycket och skön musik.

  CDPL
  Choral Public Domain Library
  – Mer skön musik.

  Musik i väst
  – Lokal drivkraft i Göteborg.

  Intresseanmälan, denna text sänds till körens ordförande:


   Bokningsintresse

   Math Captcha 68 − 61 =