OBS – Endast .CSV-filer!

Innehåller MÅSTE ha ett speciellt format:
– INGA rubriker! Använd tidigare kalkyl(Excel)-fil, spara som text/CSV, namnge till kaffelistan(.csv)
Ex: formateringen finns redan i mallfilen!

150817 17-aug Catharina Fredriksson Karin Lindberg
[fileup base=”1″]