Måndagsrapport 30 okt

with Inga kommentarer

Hej kören!

Lätt rossliga i halsen började vi igår med julen!

Vi gick igenom:

Fröhliche Weinacht

Giv mig ej glans

Hör huru klockorna klinga

Staffan på villovägar

Har du din lampa redo

Se Maria fött idag

Vintervittring

Den 14 nov träffas musikråd och styrelse för att planera för ”framtiden” och behöver förslag, önskemål och idéer av kören. Måndagen den 13 nov viker vi därför en stund för diskussion.

Fundera  tills dess över följande:

Vad ska kören satsa på? Något tema eller spec repertoar? Förslag!

Ska vi ordna egna konserter? Sjunga tillsammans med andra? Körfestival?

Finns det andra sammanhang att medverka i? Personalfester, föreningsfester, nationaldag, gudstjänster….

Ska vi göra en resa – kort, lång,  inrikes, utrikes?

Hälsningar Siv

Leave a Reply