Haspö - ett musikaliskt skärgårdsäventyr.
Haspö – Ett skärgårdsäventyr!

Att gå på en konsert med Norrbykören ska vara givande och berikande.
Kören har en ambition att beröra sin publik, t.ex. med konstnärligt uttryck, budskap eller genom att locka till skratt.

En repetition med Norrbykören kan därför innehålla övningar i såväl musikaliskt som sceniskt uttryck, musikalisk kommunikation och röstträning.

Ofta arbetar kören projektvis med ett koncept och väljer repertoar efter huruvida den passar in i det aktuella sammanhanget.
Varje sång betraktas såsom ny varje gång den framförs, oavsett genre eller när den skrivits. För den som skrev sången var den äkta och nära.
Dessa känslor har inga gränser. Det finns heller ingen konflikt mellan ambition och ångglädje, snarare antar kören gärna en utmaning som kan ta tid att lära in.
Musiken känner inga gränser och Norrbykören vill bidra till en gränslös värld full av möjligheter. . .


Vi är en blandad kör och sjunger , i huvudsak, a capella.

Vi övar måndagar 19.00 – 21.30 i Västerträffens lokal, Östra Skärvallsgatan 1, i Västra Frölunda.
vastertraffen-2