Ordförande

  • Solvie Herstad-Svärd


Vice ordförande

  • Elisabet Sandström


Kassör

  • Maria Hammarquist


Sekreterare

  • Ann-Mari Eriksson


Ledamöter

  • Karin Klint