Julsånger, förslag till basrepertoar:

Betlehems stjärna   av Ivar Widéen.

Caroling, Caroling

Deck the hall

Det är en ros utsprungen  arr M. Praetorius, J Sandström  m. fl.

In the bleak midwinter

Jul, jul strålande jul

Koppången

Nu tändas tusen juleljus    av Erik Åkerberg

När det lider mot jul

Stilla natt   arr J. Brahms

We wish you a merry christmas

 

Dessutom att ha till hands:

A la nanita nana

Advent  av Otto Olsson                             Bella notte

Dagen är kommen                                      Ser du stjärnan i det blå

Den signade dag                                        Vi önskar er en god jul

Estrella de natal

Förunderligt och märkligt                            Farfarskullen

Gläd dig du Kristi brud                               Julvisa av Sibelius

Himlens planeter                                        Julsång av Alfvén

Julsång  av Adam                                       Rudolf med röda mulen

Julens tid är inne  (polsk)                            Julstress   arr R. Sund

Tre lovsånger av E.v. Koch                          Nu så kommer julen

O magnum mysterium

Se Maria fött idag   (polsk)

Veni Domine

Lux fulgebit