Inspelat med enkel utrustning:

Zoom H2, reducerat till mp3, 128 eller 64 kbps, stereo.

2014


2013      Nby-rep-130114_innan-rast