Fwd: Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020

with Inga kommentarer

Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020

Hej!

Här kommer Norrbykörens årsmötesprotokoll från 16 augusti 2021.
På grund av covid-virusets framfart blev årsmötet senarelagt ett halvår.

Av tryckeritekniska orsaker så distribueras den osignerade varianten av protokollet.
Det undertecknade originalet förvaras hos styrelsen.

Bortsett från det. Må väl.
Lennart Bengtsson
******************************************************

Fwd: Årsmötesprotokoll Norrbykören för verksamhetsåret 2020
Sverker och Elisabeth avtackades och blev hedersmedlem resp hedersordförande
Årsmötesprotokoll Norrbykören verksamhetsår 2020

Leave a Reply